panelarrow

Szerzőijog.com

Szoftverek, zene, film szerzői jogai. Jogszabályok, információk

Szerzői jogról általában

Tartalom:

Mit véd a szerzői jog?

szerzői jog célja, hogy a műalkotásban megjelenő, a szerző személyiségét tükröző egyéni, eredeti látásmódot, kifejezésmódot megvédje. A szerzői jogi törvény (Szjt.) általános jelleggel vonatkozik az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokra, függetlenül azok műfajától, esztétikai jellemzőitől, mennyiségétől és színvonalától. A törvény számos példát felsorol (zene, film, fotó, építészeti és díszletterv, szoftver, gyűjteményes mű stb.), de ezeken kívül bármi minősülhet műalkotásnak, ami a szerző szellemi tevékenységének az eredménye, és egyedi jellege van. Nem vonatkozik viszont a szerzői jog a jogszabályokra és a hatósági, bírósági eljárásban keletkezett iratokra, valamint az elvekre, ötletekre sem. Jó, ha ez utóbbit jól megjegyzik a szoftverfejlesztők, mert egy szoftverben sem az ötlet, hanem az „írásmű” van védve.
vissza…

Mennyi ideig véd a szerzői jog?

A szerzői jog általános védelmi ideje hetven év. Korábbi szerzői jogi törvényünk ötven évig biztosított védelmet, de egy 1994-ben történt törvénymódosítás során a védelmi időt hetven évre emelték visszaható hatállyal, amit az új, 1999. szeptember 1-én hatályba lépett törvény is megtartott.

Az Szerzői jogi törvény úgy rendelkezik, hogy a szerzői jog a mű keletkezésétől kezdve a szerző halálát követő évtől, több szerző esetén az utoljára elhunyt szerzőtárs halálát követő évtől hetven évig marad fenn. Ha a szerző ismeretlen, akkor az első nyilvánosságra hozataltól kezdődik a hetven év, de ha a szerző időközben jelentkezik, akkor az általános szabályok lépnek életbe. Folytatásokban közölt műveknél szintén az első megjelenéstől számít a hetven év, de részenként külön kell számítani. A filmalkotások védelmi ideje az utoljára elhunyt szerző halálát követő évtől kezdődik.

vissza…

Mennyi ideig védi a szerzői jog a külföldi műveket?

Külföldi alkotások magyarországi, vagy magyar művek külföldi megjelenése esetén a nemzetközi magánjog az irányadó.

A szerzői jogok védelmének egyik legfontosabb dokumentuma az 1886-ban létrejött Berni Egyezmény, melynek tagállamai az irodalmi és művészeti művek védelmére Uniót hoztak létre. Az Uniót többször módosították és kiegészítették, mára mintegy 165 ország a tagja. Az egyezmény a tudomány és művészet minden alkotását védi, tekintet nélkül a művek létrehozásának módjára vagy megjelenésükre. A védelem kiterjed azokra a szerzőkre, akik az Unió országainak polgárai, valamint azokra a szerzőkre is, akiknek a műve először valamelyik tagországban jelenik meg (akár párhuzamosan). A Berni Unió által biztosított védelmi idő a szerző halála után ötven év, de az egyezményben szereplő nemzeti elbánás elve alapján a szerzők ugyanazokat a jogokat élvezhetik a tagállamokban, amelyeket az egyes államok törvényei biztosítanak a belföldieknek.

A szerzői jog másik fontos dokumentuma az ENSZ egyik szakosított szervezete, a Szellemi Tulajdon Világszervezete által (WIPO) 1996-ban létrehozott Szerzői Jogi Szerződés. A szerződésnek mára mintegy 90 ország a tagja, amelyek kötelezettséget vállaltak arra, hogy betartják a Berni Egyezményben foglaltakat.

vissza…

Vélemény, hozzászólás?

Required fields are marked *.