panelarrow

Szerzőijog.com

Szoftverek, zene, film szerzői jogai. Jogszabályok, információk

Szerzői jog 2012

2012-től változások születtek a szerzői jog területén.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) az egyes szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló előterjesztés mellett a szerzői jog területén az eddigieknél hatékonyabb közös jogkezelési rendszert kíván megteremteni. Az előterjesztés a közös jogkezeléssel kapcsolatos törvényi előírások módosítására tesz javaslatot.

Jelenleg a hazai közös jogkezelés szervezeti rendszere nehezen átlátható, funkcionális és gazdasági függőségi kapcsolatok, és számos esetben a jogosultak és szerzők érdekeivel ellentétes a működése. Az előterjesztés szem előtt tartja a közös jogkezelő egyesületek mintegy másfél évtized alatt kialakult és érvényesített önkormányzatiságát.

A szerzői jogról szóló törvénytervezett módosítása átláthatóvá teszi a közös jogkezelő szervezetek működését és gazdálkodását, a rájuk irányadó számviteli és gazdálkodási követelmények új szabályozásával. Versenyhelyzetet teremt az azonos alkotói műfaj közös jogkezelését ellátó szervezetek között. Egyúttal a jelenleginél szigorúbb nyilvántartásba vételi szabályokat vezet be. A tervezet korlátok közé szorítja a jogosultaknak járó jogdíjakból történő levonást és megteremti a szociális-kulturális célú felhasználás hatósági kontrollját. A módosítás megújítja a díjszabások jóváhagyási rendjét is, így kiszámítható menetrendet vezet be és a jobb tájékozódást biztosítva szélesebb körben írja elő a felhasználók bevonását a díjszabás-tételek véleményezésébe. A törvénytervezet meghatározott dokumentumoknak a közös jogkezelő szervezet saját honlapján történő közzétételét írja elő, hogy biztosítsa a jogkezelési tevékenység átláthatóságát. Emellett a hatósági, ellenőrző szerepet betöltő Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) is közzéteszi honlapján a közös jogkezelő szervezetekről vezetett nyilvántartását.

Az előterjesztés elősegíti az árva műnek minősülő kapcsolódó jogi teljesítmények felhasználását, módosítja a sugárzás fogalmát, valamint a követő joggal és a fizető köztulajdonnal kapcsolatos rendelkezéseket. Egyszerűsíti továbbá a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői eljárását, és bővíti az egyeztető testület hatáskörét, ezért a testület eljárásának eredményét a díjszabás jóváhagyási eljárásokban is figyelembe kell venni.

Az előterjesztés ezen kívül több, a szellemi tulajdont érintő módosítást is tartalmaz. Csekély módosítások várhatók a szabadalom és a védjegy területén. A védjeggyel kapcsolatos apró változások kiterjednek a nemzetközi védjegyekre is.  Az európai szabadalmak magyarországi hatályosítása angol eredeti leírás esetén is elvégezhető lesz teljes mértékben magyar nyelven is, és lehetőség nyílik arra is, hogy a szabadalmas a hatályosítási időszakon túl, de egy konkrét jogvitát megelőzően nyújtsa be az európai szabadalom leírásának és szükség esetén rajzának magyar fordítását. Ezzel azon külföldi szabadalmasoknak kedvez, akikszabadalombitorlási perben kártérítési igényt kívánnak érvényesíteni, de az alperes nyelvi felkészültségével kapcsolatban nem kívánnak bizonyítást előterjeszteni.

Kommentár: Az előterjesztés elfogadása egyúttal az SZTNH sikerének is tekinthető. A Hivatal korábban már megroggyantotta az Artisjust, amikor a szerzői jog hatósági ellenőrzése a Hivatal hatáskörébe került, továbbá bevezette az Artisjus letéttel konkurens, ráadásul azt überelő önkéntes műnyilvántartást. A Hivatal, illetve az előterjesztés most az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közös jogkezelési monopóliumát is megtöri, mindemellett az Artisjus várhatólag továbbra is első lesz az egyenlők között. Az Artisjus elnöke egyébként a korábban ismert kötődésű szövegszerző Bródy János, a vezetőség további tagjai pedig Bolyki Balázs, Hollós Máté, Malek Miklós, Madarász Iván, Spiró György, Sugár Miklós, Tihanyi László, Wolf Péter és a külföldi tulajdonú Universal Music Kft.

Az előterjesztés elfogadása egyúttal kihúzza a talajt a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) érvrendszere alól, a NIH ugyanis az SZTNH maga alá gyűrését tervezte. A NIH az innovációs lánc minden elemét, így a szabadalmi hatósági, kutatási feladatokat is felügyelni kívánta. A műszaki jellegű szabadalomkutatás tekintetében ez még akár járható is lenne, azonban még a szabadalmi jog felügyelete sem csak kutatási, vizsgálati feladatokból áll. A szellemi tulajdonvédelmet hagyományosan és nemzetközi szinten is egységesen kezelik, hiszen nemcsak az innovációhoz kapcsolódó szabadalmak, hanem a védjegyek és most már igazán hangsúlyosan a szerzői jogi alkotások is e körbe tartoznak. A szellemi tulajdonvédelemellenőrzése ezért jobb, ha szakjogászok kezében van, és nem innovációs szakemberek vagy slágerszerzők felügyelik. Az SZTNH újfajta szolgáltatóként is megjelenik. Az előterjesztés szerint ugyanis „a kutatást végző szervezetek tevékenységének K+F szempontú minősítését ellátó szervezet” az SZTNH lesz, azaz a NAV köteles lesz elfogadni az SZTNH minősítését egy cég K+F tevékenységével kapcsolatosan.

Vélemény, hozzászólás?

Required fields are marked *.